This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster innstillingene for konverteringsadaptere (ekstrautstyr).

VID
Velg når du bruker en konverteringslinse WCL-X100.
TELE
Velg når du bruker en konverteringslinse TCL-X100.
AV
Velg når ingen konverteringslinse er montert.

Fest konverteringsobjektivet

  1. Fjern den fremre ringen.

    Hvis du har problemer med å fjerne den fremre ringen, grip hele ringen og vri den som vist.

  2. Fest konverteringsobjektivet.

Hold den fremre ringen og objektivdekselet på et trygt sted når den ikke er i bruk.


Bruke et vidt konverteringsobjektiv

Når du bruker en vid konverteringslinse WCL-X100, velger du VID for KONVERTERINGSLINSE. Et ikon vil vises.

Fordi den optiske søkeren ikke fullt dekker synsfeltet til konverteringsobjektivet, byttes den klare rammeskjermen ut med klammer som viser omtrent 80% av synsfeltet. For nøyaktig innramming, komponer bilder i den elektroniske søkeren eller på LCD-skjermen.

Den innebygde blitsen kan kanskje ikke lyse opp hele motivet. Vi anbefaler at du bruker en ekstern blits (ekstrautstyr) som er utviklet for bruk med dette kameraet.