This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Drei ON/OFF-bryteren til ON for å slå på kameraet. Velg OFF for å slå av kameraet.

Trykk på -knappen for å starte avspillingen. Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

Kameraet slår seg automatisk av hvis ingen handling utføres i tidsrommet angitt for STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING i oppsettsmenyen. For å aktivere kameraet på nytt hvis det har slått seg av automatisk, trykk utløseren halvveis ned eller still ON/OFF-bryteren på OFF og så tilbake på ON.

Fingeravtrykk og andre merker på objektivlinsen eller søkeren innvirke på bildene eller visningen gjennom søkeren. Hold objektivet og søkeren rene.

Batterinivå

Etter at du har slått på kameraet, sjekk batterinivået på displayet.

Batteriet er nesten fullt oppladet.
Batteriet er omtrent to tredjedeler oppladet.
Batteriet er omtrent en tredjedel oppladet. Lad så snart som mulig.

(rødt)
Batteriet er utladet. Slå av kameraet og lad batteriet på nytt.