This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster innstillingene for fotografering med intervalltidtaker.

  1. Velg OPPT. M. INTERV.-TIDTAKER i opptaksmenyen for å vise alternativer for opptak med intervalltidtaker.

  2. Bruk velgeren til å velge intervallet og antall bilder. Trykk på MENU/OK for å gå videre.

  3. Bruk velgeren for å velge starttidspunktet og trykk deretter på MENU/OK. Opptaket vil starte automatisk.

Fotografering med intervalltidtaker kan ikke brukes under panoramaopptak eller fotografering med multieksponering. I serieopptaksmodus vil kun ett bilde tas hver gang lukkeren utløses.


Bruk av trefot er anbefalt.

Kontroller batterinivået før du starter.

Displayet slår seg av mellom bildene og tennes noen får sekunder før neste bilde tas. Visningen kan aktiveres når som helst ved at du trykker utløseren helt ned.