This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk blenderringen og lukkertidshjulet til å velge mellom eksponeringskontroll P, S, A og M.

Lukkertidshjul

Blenderring


Eksponeringskontroll P: Program AE

Blenderåpning og lukkertid kan justeres ved bruk av programskifte.

Blenderåpning: A

Lukkertid: A

Eksponeringskontroll S: Lukkerprioritert AE

Ta bilder ved den valgte lukkertiden. Kameraet justerer blenderåpningen automatisk.

Blenderåpning: A

Lukkertid: 1/1000 s


Eksponeringskontroll A: Blenderprioritert AE

Ta bilder ved den valgte blenderåpningen. Kameraet justerer lukkertiden automatisk.

Blenderåpning: f/5,6

Lukkertid: A

Eksponeringskontroll M: Manuell eksponering

Ta bilder ved den valgte blenderåpningen og lukkertiden.

Blenderåpning: f/5,6

Lukkertid: 1/1000 s