This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk søkervisningsvelgeren til å veksle mellom den elektroniske søkeren (EVF), den optiske søkeren (OVF) og et dobbelt optisk søker / elektronisk avstandsfinner (ERF) display.

Drei velgeren som vist for å velge mellom følgende displayer:

EVF

OVF

ERF (dobbelt display)


Hybrid (EVF/OVF/ERF) søker

De forskjellige søkervisningsfunksjonene er beskrevet nedenfor.

Display Beskrivelse
OVF Den optiske visningen er skarp og fri for uskarpheter slik at motivets uttrykk alltid er synlig. I tillegg viser OVF området like utenfor bildefeltet, noe som gjør det enklere å komponere bilder i farten. Fordi søkervinduet er i liten avstand fra objektivet, kan området som er synlig i fotografier være litt forskjellig fra visningen i søkeren på grunn av parallaksen.
EVF Live view-visningen gir deg en forhåndsvisning av det endelige bildet (inkludert dybdeskarphet, fokusering, eksponering og hvitbalanse) med nøyaktig den samme bildefeltdekningen.
ERF
(dobbelt display)
Som for den optiske søkeren, men med en fokusforhåndsvisning. En forstørret visning av gjeldende fokusposisjon vises i nederste høyre hjørne av displayet.

EVF- og LCD-skjermens lysstyrke og klarhet kan justeres ved å benytte alternativene SKJERMOPPSETT i oppsettsmenyen.