This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Hver av funksjonsknappene kan tildeles en av rollene som er listet opp nedenfor. Alternativer for det valgte elementet kan deretter vises ved å trykke på knappen. For å velge rollene som skal spilles av funksjonsknappene, trykker du på DISP/BACK-knappen til funksjonsinnstillingsalternativer vises, deretter markerer du ønsket knapp og trykker velgeren til høyre.

 • AVANSERT FILTER
 • MULTIEKSPONERING
 • MAKRO
 • FORHÅNDSVISNING FELTDYBDE
 • ISO
 • SELVUTLØSER
 • BILDESTØRRELSE
 • BILDEKVALITET
 • DYNAMISK OMFANG
 • FILMSIMULERING
 • HVITBALANSE
 • ND-FILTER
 • LYSMÅLING
 • AF-MODUS
 • FOKUSOMRÅDE
 • KORRIGERT AF-OMRÅDE
 • BLITSMODUS
 • BLITSKOMPENSASJON
 • VELG TILPAS. INNST.
 • FILM
 • ANSIKTSOPPDAGING
 • FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT
 • HØY YTELSE
 • RAW
 • TRÅDLØS KOMMUNIK.
 • KONVERTERINGSLINSE
 • LUKKERTYPE

Du kan også bruke alternativet FUNK. (Fn) INNST. i opptaksmenyen for å velge funksjonsknappenes roller.

Du kan også vise alternativer for en av funksjonsknappene ved å trykke og holde knappen.