This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Trykk på VIEW MODE-knappen for å bla gjennom visningene som vist nedenfor.

ØYESENS.: Automatisk valg av visning ved å bruke øyesensoren

KUN SØKER: Kun søker

KUN LCD: Kun LCD-skjerm

KUN SØKER + : Kun søker; øyesensoren slår visningen på eller av


Øyesensoren

Øyesensoren aktiverer søkeren når du setter øyet mot søkeren og slår den av når du tar øyet vekk (merk at øyesensoren kan reagere på andre gjenstander enn øyet ditt eller på lys som skinner direkte på sensoren). Dersom automatisk valg av visning er valgt, slås LCD-skjermen på når søkeren slår seg av.