This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Denne delen beskriver hvordan man tar bilder ved hjelp av program AE (modus P).

 1. Tilpass innstillingene for program AE.

  Lukkertid: Velg A (auto)

  Eksponeringskompensasjon: Velg ±0

  Fokusmodus: Velg S (enkeltbilde-AF)

  Blenderåpning: Velg A (auto)


  Bekreft at P vises på displayet.

  OVF

  EVF/LCD

  Valg av søkervisning

  Bruk søkervisningsvelgeren til å veksle mellom optisk søker (OVF) og elektronisk søker (EVF).

 2. Klargjør kameraet.

  Hold kameraet støtt med begge hender og støtt albuene mot siden av kroppen. Risting eller ustødige hender kan gjøre bildene dine uskarpe.

  For å unngå at bilder er ute av fokus eller er for mørke (undereksponerte), hold dine fingre og andre objekter unna objektivet og blitsen.

 3. Fokus.

  Komponer bildet med motivet ditt i visningens sentrum, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

  Hvis kameraet klarer å fokusere, vil det pipe to ganger, og fokusområdet vil lyse grønt. Fokus og eksponering forblir låst så lenge utløseren er trykket halvveis ned.

  Dersom kameraet ikke klarer å fokusere, vil fokusrammen bli rød, og vil vises. Hvis motivet er nært kameraet, velg makromodus og prøv på nytt.

  OVF

  EVF/LCD

  Hvis belysningen av motivet er utilstrekkelig, kan det hende at AF-følgelyset tennes.


 4. Ta bildet.

  Trykk lukkerknappen mykt ned for å ta bildet.

  Blitsen kan avfyres hvis belysningen er utilstrekkelig. Kamerainnstillingene kan endres for å forhindre at blitsen avfyres.