This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følgende indikatortyper kan vises under opptak.

I beskrivelsen som følger er alle tilgjengelige indikatorer vist i illustrasjonsøyemed. Faktiske indikatorer kan variere avhengig av kamerainnstillinger.

ND (nøytral densitet)-filterindikator

Forhåndsvisning av dybdeskarphet

Konverteringslinse

Nedlastningsstatus for posisjonsdata

LCD-sollys-modus

Film-modus

Gjenværende tid

Minneindikator for internminne *

Antall tilgjengelige bilder

Bildestørrelse/-kvalitet

Batterinivå

Lyst bilde

Fokusramme

Fokusadvarsel

Temperaturadvarsel

Elektronisk nivå

Avstandsindikator

Følsomhet

Eksponeringsindikator

Blender

Lukkertid

AE-låseindikator

Måling

Fotograferingsmodus

Fokusindikator

Manuell fokusindikator

Fokusmodus

Histogram

Stillemodusindikator

Kontroll-lås

Dynamisk omfang

Filmsimulering

Hvitbalanse

Lukkertype

Kontinuerlig modus

Selvutløserindikator

Makro (nærbilde) modus

Mikrofon/Fjernutløsning

Blitsmodus/blitskompensasjon

* : indikerer at det ikke er satt inn noe minnekort og at bilder vil bli lagret i kameraets internminne.

Den elektroniske avstandsfinneren (ERF)

For å vise den elektroniske avstandsfinneren (ERF) dreier du søkervelgeren som vist når den optiske søkeren vises.