This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg en lukkerhastighet for T (tid) eller B (lyspære) for lang eksponeringstid.

Det anbefales å bruke et stativ for å unngå at kameraet flytter seg under eksponeringen.

Tid (T)

  1. Vri lukkertidvelgeren til T.

  2. Drei kommandohjulet for å velge en lukkertid på mellom 30 s og 2 s i trinn på 1/3 EV.

  3. Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med den valgte lukkertiden. En nedtellingstimer vises i displayet under eksponeringen.

Lyspære (B)

  1. Vri lukkertidvelgeren til B.

  2. Trykk utløserknappen helt ned. Lukkeren holdes åpen i opp til 60 minutter mens utløseren trykkes ned. Displayet viser tiden som har gått siden eksponeringen startet.

Å velge blenderåpningen A setter lukkerhastigheten til 30 s.

For å redusere „støy” (marmorering) i bilder tatt med lang eksponeringstid, velg for LANG EKSPONERING i opptaksmenyen. Merk at dette kan øke tiden som er nødvendig til å ta bilder etter opptak.