This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Vis bilder i en automatisk lysbildevisning. Velg type visning og trykk på MENU/OK for å starte. Trykk når som helst på DISP/BACK under visningen for å se hjelp på skjermen. Visningen kan avsluttes når som helst ved å trykke på MENU/OK.

NORMAL/TON-INN
Trykk velgeren til venstre eller høyre for å gå et bilde frem eller tilbake. Velg TON-INN for toningsoverganger mellom bildene.
NORMAL /TON-INN
Som ovenfor, men kameraet vil automatisk zoome inn på ansikter.
FLERE
Vis flere bilder på en gang.

Kameraet vil ikke slå seg av automatisk mens en lysbildevisning pågår.