This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

For å velge hvordan kameraet måler motivets lysstyrke, trykker du på -knappen.

I standardinnstillingene er lysmåling tildelt funksjonsknapp 6. For informasjon om å velge funksjonsknappenes roller, se „Funksjonsknappene”.

Lysmåling kan også velges i opptaksmenyen.


MULTI
Automatisk motivgjenkjenning blir brukt til å justere eksponeringen for en rekke fotograferingsforhold.
SPOT
Kameraet måler lysforholdene i det valgte fokusområdet eller i midten av bildet. Anbefales når bakgrunnen er mye lysere eller mørkere enn hovedmotivet.

Hvis KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR er og OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUSINNST. > AF-MODUS, vil kameraet måle lysforholdene i det valgte fokusområdet. Hvis KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR er AV, vil kameraet måle det midtre fokusområdet.

MIDDELS
Eksponeringen settes som et gjennomsnitt av hele bildet. Gir konsistent eksponering over flere bilder med det samme lyset, og er spesielt effektivt for landskap og portretter av motiver kledd i svart eller hvitt.