This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk Q-knappen for å vise og justere kamerainnstillingene.

  1. Trykk på Q for å vise hurtigmenyen under opptak.

    Alternativene som vises i hurtigmenyen kan velges ved bruk av alternativet RED./LAGRE HURTIGMENY i oppsettsmenyen. Alternativer for hurtigmenyredigering kan også vises ved å trykke på og holde nede Q-knappen.


  2. Bruk velgeren til å markere elementer.

    Q-knappen kan ikke brukes til å justere egendefinert hvitbalanse, velge en fargetemperatur eller justere innstillingene for automatisk ISO-følsomhet. Disse innstillingene kan justeres ved bruk av en funksjonsknapp eller fra menyene.

  3. Drei kommandohjulet for å endre det markerte elementet.

  4. Trykk på Q for å avslutte når innstillingene er fullført.

For hurtig tilgang til egendefinerte innstillinger, trykk på og hold inne Q-knappen mens hurtigmenyen vises.