This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Opprett en liten kopi av gjeldende bilde.

  1. Vis det ønskede bildet.

  2. Velg BESKJÆR BILDE i avspillingsmenyen.

  3. Bruk velgeren og kommandohjulet til å velge beskjæringen.

  4. Trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

  5. Trykk på MENU/OK igjen for å lagre den beskårne kopien i en separat fil.

Større beskjæringer produserer større kopier; alle kopier har et sideforhold på 3 : 2. Dersom størrelsen på den endelige kopien er , vil JA vises i gult.

Intelligent ansiktsoppdaging

Hvis bildet ble tatt med intelligent ansiktsoppdaging, vises på skjermen. Trykk velgeren ned for å zoome inn på det valgte ansiktet.