This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Koble til kameraet til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen og kopier bilder som beskrevet nedenfor.

  1. Start datamaskinen.

  2. Slå kameraet av.

  3. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble kameraet til datamaskinen.

    Pass på at koblingene er i korrekt retning og at pluggene er satt helt inn. Koble kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk noen USB-hub eller tastatur.

  4. Slå kameraet på.

  5. Kopier bilder til datamaskinen ved bruk av MyFinePix Studio eller applikasjoner som følger med operativsystemet ditt.

MyFinePix Studio/RAW FILE CONVERTER

Bruk MyFinePix Studio (kun tilgjengelig for Windows) til å kopiere bilder til en datamaskin, der de kan vises, organiseres og skrives ut. Bruk RAW FILE CONVERTER til å vise RAW-bilder på datamaskinen.


Hvis et minnekort som inneholder et stort antall bilder settes inn, kan det bli en forsinkelse før programvaren starter og det kan være at du ikke kan importere eller lagre bilder. Bruk en minnekortleser til å overføre bildene.

Kontroller at datamaskinen ikke viser en melding som sier at kopiering pågår og at indikatorlampen er slukket før du slår av kameraet eller kopler fra USB-kabelen (hvis antall bilder som kopieres er svært stort, kan indikatorlampen forbli tent etter at meldingen har forsvunnet fra dataskjermen). Følges ikke denne forholdsregelen, kan det medføre tap av data eller at minnekortet blir skadet.

Kople fra kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.

I noen tilfeller kan det være umulig å få tilgang til bilder som er lagret på en nettverksserver med den medfølgende programvaren, på samme måte som på en enkeltstående datamaskin.

Brukeren ansvarer for alle avgifter som faktureres av telefonselskapet eller nettilbyderen når tjenester som krever en internettforbindelse brukes.