This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I lukkerprioritert AE (eksponeringskontroll S) velger du lukkertid og lar kameraet velge blenderåpningen. Still inn blenderåpningen på A og drei lukkertiden til ønsket innstilling.

Blenderåpning: A

Lukkertid: 1/1000 s

Lukkertid


Lukkertiden kan også justeres i intervaller på 1/3 EV ved å dreie på kommandohjulet.

Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås ved valgt blenderåpning vil lukkerhastigheten vises i rødt når utløseren holdes halvveis nede.

Dersom motivet er utenfor kameraets lysmålingsspekter, vises „– – –” ved blenderåpningsvisningen.