This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I denne modusen velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Den resulterende eksponeringen vises av en indikator på displayet; hvis ønskelig kan eksponeringen endres fra verdien som er foreslått av kameraet.

Blenderåpning: f/5,6

Lukkertid: 1/1000 s

Lukkertid

Blenderåpning

Eksponeringsindikator

Lukkertiden kan også justeres i intervaller på 1/3 EV ved å dreie på kommandohjulet.

Forhåndsvisning av eksponering

For å forhåndsvise eksponeringen på LCD-skjermen, velg for SKJERMOPPSETT > F.VIS EKS. M. MOD..

Velg AV når du bruker blitsen eller ved andre anledninger der eksponeringen kan endre seg når bildet tas.