This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følgende advarsler vises på LCD-skjermen:

Advarsel Beskrivelse

(rødt)
Lavt batterinivå. Lad batteriet eller sett inn et helt oppladet reservebatteri.

(blinker rødt)
Batteriet er utladet. Lad batteriet eller sett inn et helt oppladet reservebatteri.

(vises i rødt med rød fokusramme)

Kameraet kan ikke fokusere. Prøv en av de følgende løsningene:

 • Bruk fokuslås til å låse fokus på et annet motiv på samme avstand, og komponer deretter bildet på nytt.
 • Bruk makromodus for å fokusere når du tar nærbilder.
Blender eller lukkertid vist i rødt Motivet er for lyst eller for mørkt, og bildet vil bli over- eller undereksponert. Dersom motivet er mørkt, bruk blitsen.
FOCUS ERROR (FOKUSERINGSFEIL) Feilfunksjon på kamera. Skru kameraet av og på igjen. Gjentas meldingen, ta kontakt med en FUJIFILM-forhandler.
SLÅ KAMERAET AV OG DERETTER PÅ IGJEN
FEIL PÅ LINSEKONTROLL
CARD NOT INITIALIZED (KORT IKKE INITIALISERT)
 • Minnekortet eller det interne minnet er ikke formatert, eller minnekortet ble formatert i en datamaskin eller annen enhet: Formater minnekortet eller det interne minnet ved bruk av alternativet FORMATERE i kameraets oppsettsmeny.
 • Minnekortets kontakter må rengjøres: Rengjør kontaktene med en myk, tørr klut. Dersom beskjeden gjentas, formater kortet. Fortsetter meldingen må minnekortet byttes ut.
 • Funksjonsfeil på kameraet: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
BESKYTTET KORT Minnekortet er låst. Lås opp kortet.
OPPTATT Minnekortet er ukorrekt formatert. Bruk kameraet til å formatere kortet.
Slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned. Hvis ikke noe handling foretas, vil kameraet slå seg av automatisk.
KORTFEIL Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet. Formater kortet.
Minnekortets kontakter må rengjøres, eller minnekortet er skadet. Tørk kontaktene med en myk, tørr klut. Dersom beskjeden gjentas, formater kortet. Fortsetter meldingen må minnekortet byttes ut.
Inkompatibelt minnekort. Bruk et kompatibelt kort.
Kameraet feiler. Kontakt en FUJIFILM forhandler.
MINNET FULLT Minnekortet eller internminnet er fullt og bilder kan ikke tas opp eller kopieres. Slett bilder eller sett inn et minnekort med mer ledig plass.
MINNET FULLT
INTERNMINNET ER FULLT SETT INN ET NYTT MINNEKORT
FEIL UNDER SKRIVING
 • Minnekortfeil eller tilkoblingsfeil: Sett inn kortet på nytt, eller slå kameraet av og på igjen. Gjentas meldingen, ta kontakt med en FUJIFILM forhandler.
 • Ikke nok gjenværende minne for å lagre flere bilder: Slett bilder eller sett inn et minnekort med mer ledig plass.
 • Minnekortet eller internminnet er ikke formatert: Formater minnekortet eller internt minne.
LESEFEIL
 • Filen er skadet eller ble ikke opprettet med dette kameraet: Filen kan ikke vises.
 • Minnekortets kontakter må rengjøres: Rengjør kontaktene med en myk, tørr klut. Dersom beskjeden gjentas, formater kortet. Fortsetter meldingen må minnekortet byttes ut.
 • Funksjonsfeil på kameraet: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
BILDENUMMER FULL Kameraet har nådd høyest mulige bildenummer (nåværende bildenummer er 999–9999). Formater minnekortet og velg FORNY for BILDENUMMER. Ta et bilde for å tilbakestille bildenummereringen til 100–0001, velg deretter KONTINUERLIG for BILDENUMMER.
FOR MANGE BILDER
 • Søket har gitt mer enn 30000 svar: Velg et søk som gir færre resultater.
 • Mer enn 999 bilder er valgt for sletting: Velg færre bilder.
SKRIVEBESKYTTET BILDE Det ble gjort et forsøk på å slette eller rotere et beskyttet bilde. Fjern beskyttelsen og prøv igjen.
KAN IKKE BESKJÆRE bilder kan ikke beskjæres.
KAN IKKE beskjære Bildet er ødelagt eller ble ikke opprettet med dette kameraet.
KAN IKKE UTFØRE Et forsøk ble gjort på å opprette en kopi med en ny størrelse som er tilsvarende eller større enn originalen. Velg en mindre størrelse.
KAN IKKE UTFØRE
KAN IKKE UTFØRE
KAN IKKE ROTERE Det ble gjort et forsøk på å rotere et bilde som ikke kan roteres.
KAN IKKE ROTERE Filmer kan ikke roteres.
KAN IKKE UTFØRE Fjerning av røde øyne kan ikke brukes på det valgte bildet.
KAN IKKE UTFØRE Fjerning av røde øyne kan ikke brukes på filmer.
IKKE NOE KORT Minnekort er ikke satt inn når KOPIERE velges. Sett inn et minnekort.
INGEN BILDER Kilden som er valgt for KOPIERE inneholder ingen bilder. Velg en annen kilde.
INGEN BILDER
FEIL I DPOF-FIL DPOF-utskriftordren på gjeldende minnekort inneholder mer enn 999 bilder. Kopier bildene til internminnet og opprett en ny utskriftsordre.
KAN IKKE STILLE INN DPOF Bildet kan ikke skrives ut med en DPOF.
KAN IKKE STILLE INN DPOF Filmer kan ikke skrives ut med DPOF.
KOMMUNIKASJONSFEIL Det oppstod en tilkoblingsfeil mens bildene ble skrevet ut eller ble kopiert til en datamaskin eller til andre enheter. Bekreft at enheten er slått på, og at USB-kabelen er tilkoblet.
SKRIVERFEIL Skriver tom for papir eller blekk, eller så oppstod en annen skriverfeil. Kontroller skriveren (se skriverens bruksanvisning for detaljer). For å fortsette utskriften, slå av skriveren og deretter på igjen.
SKRIVERFEIL
FORTSETTE?
Skriver tom for papir eller blekk, eller så oppstod en annen skriverfeil. Kontroller skriveren (se skriverens bruksanvisning for detaljer). Dersom utskriften ikke fortsetter automatisk, trykk på MENU/OK for å fortsette.
KAN IKKE SKRIVES UT Det ble gjort et forsøk på å skrive ut en film, et bilde som ikke er opprettet på dette kameraet, eller et bilde i et format som ikke støttes av skriveren. Filmer og noen bilder som er tatt med andre enheter, kan ikke skrives ut; hvis bildet er et stillbilde tatt med kameraet, sjekk skriverens bruksanvisning for å bekrefte at den støtter JFIF-JPEG- eller Exif-JPEG-formatet. Hvis den ikke gjør det, kan ikke bildene skrives ut.