This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk fokusmodusvelgeren for å velge hvordan kameraet skal fokusere.

M (manuell)
Fokuser manuelt. Bruk hvis kameraet har problemer med å fokusere med autofokus eller for å ta bilder med et resultat bevisst utenfor fokus.
C (kontinuerlig AF)
Fokus justeres kontinuerlig for å gjenspeile endringer i avstanden til motivet mens utløseren er trykket halvveis ned. Brukes til motiver i bevegelse.
S (enkel AF)
Fokus låses når utløseren er trykket halvveis ned. Velg for stillestående motiver.

Hvis er valgt for AUTOFOKUSINNST. > PRE-AF i opptaksmenyen, justeres fokus kontinuerlig med eksponeringsmodus S og C selv når utløseren ikke trykkes ned.

Fokusindikatoren

Fokusindikatoren lyser grønt når motivet er i fokus og blinker hvitt når kameraet ikke er i stand til å fokusere. Parenteser („( )”) indikerer at kameraet fokuserer og vises kontinuerlig i modus C. vises i manuell fokusmodus.

Kontroller fokus

For å zoome inn på gjeldende fokusbilde for nøyaktig fokusering, trykker du på midten av kommandohjulet. Trykk på hjulet igjen for å avbryte zooming.

I fokusmodus S er fokuskontroll tilgjengelig når OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUSINNST. > AF-MODUS i opptaksmenyen.

Fokussjekk er ikke tilgjengelig når er valgt for AUTOFOKUSINNST. > PRE-AF i fokusmodus C.