This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Indikatorlyset viser kamerastatus som følger:

Lyser grønt
Fokus låst.
Blinker grønt
Advarsel om støy, fokus eller eksponering. Bilde kan tas.
Blinker grønt og oransje
Lagrer bilder. Flere bilder kan tas.
Lyser oransje
Lagrer bilder. Ingen flere bilder kan tas på nåværende tidspunkt.
Blinker oransje
Blitsen lades; blitsen avfyres ikke når bildet tas.
Blinker rødt
Objektiv- eller minnefeil.

Advarsler kan også vises på displayet.

Indikatorlampen slår seg av mens søkeren er i bruk.

Batteriets ladestatus

Hvis kameraet er koblet til en datamaskin for å lade opp batteriet, vil indikatorlampen vise ladestatus når kameraet er av.

Indikatorlampe Batteristatus
Batteriet lades.
AV Lading fullført.
Blinker Batterisvikt.