This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Du kan variere innstillingene automatisk over en bildeserie. Alternativer for bracketing kan vises ved å trykke på DRIVE-knappen.


AE BKT

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å markere bracketing-trinn. Kameraet tar tre bilder hver gang utløseren trykkes ned: ett med den målte eksponeringsverdien, det andre overeksponert med valgt trinn og det tredje undereksponert med samme trinnstørrelse.

Det kan hende at kameraet ikke er i stand til å bruke den valgte bracketing-økningen hvis trinnstørrelsen for over- eller undereksponering overskrider lysmålingssystemets grenser.

ISO BKT

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å markere bracketing-trinn. Hver gang utløseren trykkes ned, vil kameraet ta et bilde med nåværende følsomhet og behandle det for å lage to kopier i tillegg, ett med økt følsomhet og ett med redusert følsomhet med valgt trinnstørrelse.

Dette alternativet kan ikke brukes hvis RAW er valgt for BILDEKVALITET.

FILMSIMULERING BKT

Hver gang lukkeren utløses, tar kameraet ett bilde og behandler det for å lage kopier med filmsimuleringsinnstillingene valgt for FILMSIMULERING BKT i opptaksmenyen.

Dette alternativet kan ikke brukes hvis RAW er valgt for BILDEKVALITET.


HVITBAL. BKT

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å markere bracketing-trinn. Hver gang utløseren trykkes ned tar kameraet tre bilder: ett med gjeldende hvitbalanseinnstilling, ett med finjusteringen økt med den valgte mengden og et annet med finjusteringen redusert med den valgte mengden.

Dette alternativet kan ikke brukes hvis RAW er valgt for BILDEKVALITET.

DYNAMISK OMFANG BKT

Hver gang utløseren trykkes ned, tar kameraet tre bilder med forskjellige innstillinger av dynamisk omfang: 100 % for det første, 200 % for det andre og 400 % for det tredje.

Følsomheten begrenses til minimalt ISO 800, men den tidligere innstilte følsomheten gjenopprettes når bracketingen er ferdig.

Dette alternativet kan ikke brukes hvis RAW er valgt for BILDEKVALITET.