This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Alternativet SELVUTLØSER i opptaksmenyen tilbyr et valg mellom en ti-sekundselvutløser for selvportretter og en to-sekundselvutløser for å forhindre uskarpheter som forårsakes av kamerabevegelse.

Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket alternativ og trykk på MENU/OK for å velge.

Lukkeren utløses to sekunder etter at du trykker på utløseren. Bruk for å redusere uskarphet som skyldes bevegelse i kameraet når utløseren trykkes ned. Selvutløserlampen blinker mens selvutløseren teller ned.
Lukkeren utløses ti sekunder etter at utløseren trykkes ned. Bruk til selvportretter. Selvutløserlampen foran på kameraet lyser når selvutløseren starter og begynner å blinke kort tid før fotografiet tas.
AV
Selvutløser av.