This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Standardinnstillingene for alternativene i oppsettsmenyene er listet opp nedenfor.

Disse innstillingene kan gjenopprettes ved hjelp av alternativet TILBAKESTILL  > OPPSETTSTILB.ST. i oppsettsmenyen.

STILLEMODUS AV
BILDENUMMER KONTINUERLIG
FOKUSRING MED KLOKKEN
FOKUSSJEKK AV
LYDOPPSETT
  KAMERALYDSTYRKE
  LUKKERVOLUM
  LUKKERLYD LYD 1
  AVSPILL.-LYDSTR 7
SKJERMOPPSETT
  BILDEVISNING AV
  AUTOROT. EVF-VISN.
  F.VIS EKS. M. MOD.
  LCD-SOLLYS-MODUS AV
  EVF-LYSSTYRKE AUTO
  EVF-FARGE 0
  LCD-LYSSTYRKE 0
  LCD-FARGE 0
  FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT
  INNRAMMINGSGUIDE RUTENETT 9
  AUTOROTER
  FOKUSAVSTAND METER
VELGERKNAPPINNSTILLING Fn-KNAPP
RED./LAGRE HURTIGMENY
  Q1 VELG TILPAS. INNST.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISK OMFANG
  Q4 HVITBALANSE
  Q5 STØYREDUSERING
  Q6 BILDESTØRRELSE
  Q7 BILDEKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HØYLYS NIVÅ
  Q10 SKYGGE NIVÅ
  Q11 FARGE
  Q12 SKARPHET
  Q13 SELVUTLØSER
  Q14 AF-MODUS
  Q15 BLITSMODUS
  Q16 EVF/LCD-FARGE
STRØMSTYRING
  AUTOM. AVSLÅING 2 MIN
  OS STRØMSPARINGSMODUS AV
  HØY YTELSE AV
FILNAVNREDIGERING
  sRGB DSCF
  AdobeRGB DSF
TRÅDLØS-INNST.
  ENDRE STR.
GEOTAGG-OPPSETT
  GEOTAGGING
  POSISJONSINFO
FARGEROM sRGB