This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

DISP/BACK-knappen kontrollerer visningen av indikatorene i søkeren og på LCD-skjermen.

Opptak: Optisk søker

Standard

Informasjon av


Opptak: Elektronisk søker

Standard

Informasjon av

Opptak: LCD-skjerm

Standard

Informasjon av

Informasjonsvisning

Avspilling: Elektronisk søker/LCD-skjerm

Standard

Informasjon av

Informasjonsvisning

Favoritter

Den optiske søkeren kan ikke brukes for avspilling.


Standarddisplay

Elementene som vises i standard LCD-skjermdisplayene for optisk søker og elektronisk søker (display ), kan velges som beskrevet nedenfor.

 1. Velg TILPASSET BILDE INNST i opptaksmenyen.

 2. Marker OVF eller EVF/LCD og trykk på MENU/OK.

 3. Marker elementer og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort. Valgte elementer indikeres av en hake.

  • INNRAMMINGSGUIDE
  • ELEKTRONISK NIVÅ
  • AF AVSTANDSINDIKATOR
  • MF AVSTANDSMÅLER
  • HISTOGRAM
  • APERT./LUK.HAST./ISO
  • EKSP. KOMPENSASJON
  • LYSMÅLING
  • BLITS
  • HVITBALANSE
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISK OMFANG
  • ANTALL BILDER IGJEN
  • BILDESTR./KVALITET
  • FILM-MODUS OG OPPTAKS TID
  • BATTERINIVÅ
 4. Trykk på DISP/BACK for å gå ut når innstillingene er ferdige.

ELEKTRONISK NIVÅ

Valg av ELEKTRONISK NIVÅ viser en virtuell horisont. Kameraet er i vater når de to linjene overlapper hverandre.

Den virtuell horisonten kan ikke vises hvis kameralinsen peker oppover eller nedover.


Histogrammer

Histogrammer viser fordelingen av fargetoner i bildet. Lyshet vises av den horisontale aksen, antall piksler av den vertikale aksen.

Antall piksler

Piksel-lysstyrke

Skygger

Høylys

Optimal eksponering

Pikslene er distribuert i en jevn kurve gjennom hele toneomfanget.

Overeksponert

Det samler seg piksler på høyre siden av grafen.

Undereksponert

Pikslene er samlet på venstre siden av grafen.