This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Trykk velgeren opp (), til venstre (), til høyre () eller ned () for å markere elementer, og trykk på MENU/OK () for å velge. Opp-, venstre-, høyre- og ned-knappene fungerer også som henholdsvis makro-, filmsimulering-, hvitbalanse- og valg av fokusområde-knapper og som funksjonsknappene 2 til 5.

For å forhindre utilsiktet bruk av velgeren og Q-knappen under opptak, trykk på MENU/OK til vises. Kontrollene kan låses opp ved å trykke på MENU/OK til ikke vises lenger.