This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Drei eksponeringskompensasjonshjulet for å justere eksponeringen når du fotograferer veldig skarpe, veldig mørke eller høykontrast-motiver.

Eksponeringskompensasjons-indikator (OVF)

Eksponeringskompensasjons-indikator (EVF/LCD)


Velg positive verdier (+) for å øke eksponeringen

Velg negative verdier (−) for å redusere eksponeringen

Når du bruker den optiske søkeren, bruker du eksponeringsindikatoren til å kontrollere eksponeringen.