This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følgende indikatortyper kan vises under opptak.

I beskrivelsen som følger er alle tilgjengelige indikatorer vist i illustrasjonsøyemed; indikatorene som faktisk vises, varierer med kamerainnstillingene.

ND (nøytral densitet)-filterindikator

Fokussjekk

Forhåndsvisning av dybdeskarphet

Konverteringslinse

Nedlastningsstatus for posisjonsdata

LCD-sollys-modus

Film-modus

Gjenværende tid

Minneindikator for internminne *

Antall tilgjengelige bilder

Bildestørrelse/-kvalitet

Dato og tid

Fokusramme

Hvitbalanse

Filmsimulering

Dynamisk omfang

Fokusadvarsel

Temperaturadvarsel

Kontroll-lås

Stillemodusindikator

Histogram

Avstandsindikator

Batterinivå

Følsomhet

Eksponeringsindikator

Blenderåpning

Lukkertid

AE-låseindikator

Lysmåling

Fotograferingsmodus

Fokusindikator

Indikator for manuell fokus

Fokusmodus

Lukkertype

Kontinuerlig modus

Selvutløserindikator

Makro (nærbilde) modus

Mikrofon/Fjernutløsning

Blitsmodus/blitskompensasjon

Elektronisk nivå

* : indikerer at det ikke er satt inn noe minnekort og at bilder vil bli lagret i kameraets internminne.

Søkervisningen

Når er valgt for SKJERMOPPSETT > AUTOROT. EVF-VISN. i oppsettsmenyen, dreies indikatorene i søkeren automatisk for å passe til kameraretningen.

LCD-skjermens visning påvirkes ikke.

EVF- og LCD-skjermens lysstyrke og klarhet kan justeres ved å benytte alternativene SKJERMOPPSETT i oppsettsmenyen.