This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg veiledningene på skjermen for å ta fotografier som automatisk vil bli satt sammen for å forme et panorama.

  1. Trykk på DRIVE-knappen for å vise alternativene for driftsfunksjonen.

  2. Marker BEV. PANORAMA og trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet og gå tilbake til opptaksfunksjon.

  3. For å velge vinkelen du vil panorere kameraet mens du tar bilder, trykk til venstre på velgeren. Trykk velgeren opp eller ned for å markere en vinkel og trykk på MENU/OK.


  4. Trykk velgeren mot høyre for å vise mulige panoreringsretninger. Trykk velgeren opp eller ned for å markere en panoreringsretning og trykk på MENU/OK.

  5. Trykk utløseren helt ned for å starte opptaket. Det er ikke nødvendig å holde utløseren nede under opptaket.

  6. Panorer kameraet i pilens retning. Opptaket slutter automatisk når framdriftslinjen er full og panoramaet er komplett.

    Opptaket slutter dersom utløseren trykkes hele veien ned under panoramaopptaket. Panoramaet vil ikke lagres dersom utløseren trykkes ned før kameraet har panorert 120°.

For beste resultat

For best resultater, hold albuene mot siden og beveg kameraet langsomt i en liten sirkel med jevn hastighet, mens du holder kameraet horisontalt, og passer på å kun panorere i retningen vist på instruksjonen. Bruk et stativ for beste resultat. Dersom ønsket resultat ikke oppnås, prøv å panorere ved en annen hastighet.

Panorama lages av flere bilder, eksponering for hele panoramaet bestemmes av det første bildet. Kameraet kan i noen tilfeller ta opp en større eller mindre vinkel enn ønsket, eller være ute av stand til å sy bildene sammen perfekt. Det er ikke sikkert den siste delen av panoramaet tas opp dersom fotograferingen tar slutt før panoramaet er komplett.

Fotograferingen kan avbrytes dersom kameraet panoreres for fort eller for langsomt. Å dreie kameraet i en annen retning enn det som anvises, avbryter opptaket.

Ønsket resultat vil ikke alltid bli oppnådd med bevegelige motiver, motiv nært kameraet, uforanderlige motiver som himmelen eller jorder med gress, motiver som er i konstant bevegelse, som bølger eller fosser, eller motiver der lysstyrken endrer seg mye. Panoramaer kan bli uskarpe dersom motivet er i utilstrekkelig belysning.


Vise panoramaer

Når et panorama vises på avspilling på full skjerm, kan du trykke velgeren ned for å automatisk panorere fra venstre til høyre eller (hvis panoramaet er i „liggende” retning) fra bunn til topp.