This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg et filformat og en kompresjonsrate. Velg FIN eller NORMAL for å ta JPEG-bilder, RAW for å ta RAW-bilder, eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW for å ta både JPEG- og RAW-bilder. FINE og FINE+RAW bruker lavere JPEG-komprimeringsgrad for JPEG-bilder av høyere kvalitet, mens NORMAL og NORMAL+RAW bruker høyere JPEG-komprimeringsgrad for å øke antallet bilder som kan lagres.