This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Filmer indikeres av et -ikon under avspilling på full skjerm.

Trykk på for å begynne avspilling. Framdriften vises i displayet.


Bruk velgeren til å kontrollere avspillingen.

Avspilling pågår ()

Avslutt avspilling

Juster hastigheten

Sett avspilling på pause

Avspilling er satt på pause ()

Avslutt avspilling

Enkeltbilde forover/bakover

Avspilling

Trykk velgeren opp eller ned for å justere lydstyrken, og trykk på MENU/OK igjen for å fortsette avspillingen. Lydstyrken kan også justeres fra oppsettsmenyen.


Dekk ikke til høyttaleren under avspilling.

Lyd spilles ikke av i stillemodus.

Avspillingshastighet

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å justere avspillingshastigheten under avspilling. Hastigheten vises ved antallet piler (eller ).