This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster fargene til å passe lyskilden.

 1. Trykk på HVITBALANSE i opptaksmenyen.

 2. Trykk velgeren opp eller ned for å markere det ønskede alternativet.

  AUTO
  Hvitbalanse justeres automatisk.
  Mål en verdi for hvitbalanse.
  Velg en fargetemperatur.
  For motiver i direkte sollys.
  For motiver i skygge.
  Bruk med „dagslys”-fluorescerende lys.
  Bruk med „varmt hvitt”-fluorescerende lys.
  Bruk med „kjølig hvitt”-fluorescerende lys.
  Bruk med glødelampebelysning.
  Reduserer blåskjæret som er typisk i forbindelse med undervannsbelysning.

 3. Trykk på MENU/OK. Dialogboksen nederst vises. Bruk velgeren til å fininnstille hvitbalansen og trykk på MENU/OK for å velge, eller trykk på DISP/BACK for å avslutte uten fininnstilling.

Resultatene varierer med bildeomgivelsene. Vis bildet etter fotografering for å sjekke fargene.

Egendefinert hvitbalanse

Velg for å justere hvitbalansen for uvanlige lysforhold. Målealternativene for hvitbalanse vises. Komponer et hvitt motiv slik at det fyller skjermbildet, trykk utløserknappen helt ned for å måle hvitbalansen (for å velge siste egendefinerte verdi uten å måle hvitbalansen, trykk DISP/BACK eller trykk på MENU/OK for å velge nyeste verdi og vise dialogen for finjustering).

 • Dersom „FULLFØRT!” vises, trykker du på MENU/OK for å stille hvitbalansen på den målte verdien.
 • Dersom „UNDER” vises, øk eksponeringskompensasjonen, og prøv igjen.
 • Dersom „OVER” vises, senk eksponeringskompensasjonen, og prøv igjen.

Fargetemperatur

Fargetemperatur er et objektivt mål på fargen til en lyskilde, uttrykt i Kelvin (K). Lyskilder med en fargetemperatur nært direkte sollys framstår som hvite; lyskilder med lavere fargetemperatur har en gul eller rød teint, mens de med høyere fargetemperatur har et skjær av blått. Du kan matche lyskildens fargetemperatur som vist i følgende tabell, eller velge alternativer som avviker klart fra lyskildens farge for å gjøre bildene „varmere” eller „kaldere”.

Velg for rødere lyskilder eller „kaldere” bilder

Velg for blåere lyskilder eller „varmere” bilder

2000  K
Stearinlys

5000  K
Direkte sollys

15000 K
Blå himmel

 

Soloppgang/solnedgang

Skygge