This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

En dialogboks for språkvalg vises første gang kameraet slås på. Klargjør kameraet som beskrevet nedenfor (du kan stille klokken eller endre språk når som helst ved å bruke alternativene DATO/TID eller i oppsettsmenyen).

Bruke velgeren

Trykk velgeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å markere elementer, og trykk på MENU/OK for å velge.

Flytt markøren opp

Flytt markøren til høyre

Flytt markøren ned

Flytt markøren til venstre

Velg det markerte elementet


  1. Slå kameraet på.

  2. Marker et språk og trykk på MENU/OK.

    Trykk på DISP/BACK for å hoppe over trinnet. De trinnene du hopper over, vil bli vist neste gang kameraet slås på.

  3. Dato og tid vises. Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å markere år, måned, dag, time eller minutt og trykk opp eller ned for å endre. Marker datoformat og trykk velgeren opp eller ned for å endre visningsrekkefølgen for år, måned og dag. Trykk på MENU/OK når du er ferdig med innstillingene.

    Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på.