This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Batteriet er ikke ladet fra fabrikken. Lad batteriet før bruk.

 • Kameraet anvender et oppladbart NP-95 batteri.
 • Batteriet lades helt opp på cirka 4 timer.
 1. Plasser batteriet i laderen.

  Sett inn batteriet snudd slik som angitt med -etikettene.

  Ladelampe

  Pil

  etikett


  Fest adapteren som fulgte med før du lader batteriet (adapteren medfølger).

  Adapter

  Den medfølgende vekselstrømledningen er utelukkende for bruk sammen med den medfølgende batteriladeren. Ikke bruk den medfølgende laderen med andre kabler eller den medfølgende kabelen med andre enheter.

 2. Sett inn laderen.

  Koble laderen til en veggkontakt innendørs. Ladeindikatoren tennes.

 3. Lad opp batteriet.

  Ta ut batteriet når ladingen er fullført.

Ladeindikatoren

Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus som følger:

Ladeindikator Batteristatus Handling
Av Batteri ikke satt inn. Sett inn batteriet.
Batteri fulladet. Ta ut batteriet.
Batteriet lades.
Blinker Batterisvikt. Kople fra laderen og ta ut batteriet.

Trekk laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk.

Rengjør batteriterminalene med en ren, tørr klut. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan forhindre at batteriet lades.

Ikke sett på klistremerker eller andre ting på batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan gjøre det umulig å ta batteriet ut av kameraet.

Ikke kortslutt batteripolene. Batteriet kan overopphetes.

Les advarslene i „Batteriet og strømforsyningen”.

Bruk bare batteriladere som er angitt for bruk med batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til feilfunksjon i produktet.

Ikke fjern etikettene fra batteriet eller forsøk å dele eller skrelle av det ytre dekslet.

Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke brukes. Lad batteriet en eller to dager før bruk.

Ladetiden kan øke under svært lave eller høye temperaturer.

Lade opp via en datamaskin

Batteriet kan lades opp ved å koble kameraet til en datamaskin. Koble til medfølgende USB-kabel som vist og kontroller at kontaktene er satt helt i.

Kople kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk noen USB-hub eller tastatur.

Hvis datamaskinen går i hvilemodus under lading, vil ladingen stanse. For å fortsette lading, må du deaktivere hvilemodus på datamaskinen og koble fra og koble til USB-kabelen.

Lading kan være umulig, avhengig av datamaskinspesifikasjonene, innstillingene eller andre betingelser.

Batteristatusikonene viser batteriets ladestatus når kameraet er slått på, og indikatorlampen viser det når kameraet er slått av.

Batteristatusikon når kameraet er på Indikatorlampe når kameraet er av Batteristatus
(gul) Batteriet lades.
(grønn) AV Lading fullført.
(rødt) Blinker Batterisvikt.