This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg trinnene nedenfor for å ta opp filmer med lyd.

  1. Trykk på Fn-knappen (funksjonsknapp 1) for å starte opptaket.

    I standardinnstillingene er filmopptak tildelt Fn1-knappen. For informasjon om å velge rollene som spilles av funksjonsknappene, se „Funksjonsknappene”.

    Opptaksindikator

    Gjenværende tid


  2. Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket. Opptaket slutter automatisk når den maksimale størrelsen nås eller minnekortet er fullt.

    Indikatorlampen lyser mens du tar opp film.

Følsomhet og bildestørrelse og -frekvens kan velges ved bruk av alternativet FILMOPPSETT i opptaksmenyen.

Filmer som er tatt med eksponeringsmodus S, A og M, lagres ved innstillingene som for øyeblikket er valgt for fotografier; lukkertid og/eller blenderåpning kan justeres under opptak. Innstillingene justeres automatisk i andre moduser.

Det optiske søkerdisplayet bytter automatisk til den elektroniske søkeren/LCD-skjermen under filmopptak. Den elektroniske avstandsfinneren (ERF) nederst i høyre hjørne av skjermen avspeiler den elektroniske søkeren.


Bruke en ekstern mikrofon

Kameraet kan brukes med eksterne mikrofoner.

En 2,5 mm adapter er påkrevd når du kobler til mikrofoner med en plugg på 3,5 mm.

En bekreftelsesdialogboks vises når en mikrofon kobles til mikrofon-/fjernutløserkontakten. Trykk på MENU/OK og velg MIK/FJERNUTLØSN. > MIK.