This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Lag en kopi med endret størrelse av aktuelt bilde.

  1. Vis det ønskede bildet.

  2. Velg ENDRE STØRRELSE i avspillingsmenyen.

  3. Marker en størrelse og trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialogboks.

  4. Trykk på MENU/OK igjen for å lagre kopien med endret størrelse som en separat fil.

Tilgjengelige størrelser varierer med størrelsen på originalbildet.