This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Alternativet FOTOBESTIL. (DPOF) i avspillingsmenyen kan brukes til å opprette en digital „fotobestilling” for PictBridge-kompatible skrivere eller enheter som støtter DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) er en standard som gjør det mulig å skrive ut bilder fra „fotobestillinger” som er lagret på minnekortet. Informasjonen i bestillingen inkluderer bilder som skal skrives ut og antall kopier av hvert bilde.

MED DATO / UTEN DATO

For å endre DPOF-fotobestillingen, velg FOTOBESTIL. (DPOF) i avspillingsmenyen, og trykk velgeren opp eller ned for å markere MED DATO eller UTEN DATO.

MED DATO
Skrive ut opptaksdato på bildene.
UTEN DATO
Skrive ut bilder uten dato.

Trykk på MENU/OK og følg trinnene nedenfor.

  1. Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å vise det bildet du ønsker å inkludere i eller fjerne fra fotobestillingen.

  2. Trykk velgeren opp eller ned for å velge antall kopier (inntil 99). For å fjerne et bilde fra bestillingen, trykk velgeren ned til antall kopier er 0.

  3. Gjenta trinn 1–2 for å fullføre fotobestillingen. Trykk på MENU/OK for å lagre utskriftsordren når du er ferdig med å velge bilder, eller DISP/BACK for å avbryte uten å endre utskriftsordren.

  4. Totalt antall utskrifter vises på skjermen. Trykk på MENU/OK for å avslutte.

    Bildene i nåværende utskriftsordre markeres med ikonet under avspilling.


TILBAKESTILL ALT

For å avbryte den gjeldende fotobestillingen, velg TILBAKESTILL ALT for FOTOBESTIL. (DPOF). Bekreftelsesdialogboksen som vises til høyre, vil komme til syne; trykk på MENU/OK for å fjerne alle bildene fra bestillingen.

En fotobestilling kan maksimalt inneholde 999 bilder.

Settes det inn et minnekort med en utskriftsordre som er opprettet med et annet kamera, vises meldingen nedenfor. Hvis du trykker på MENU/OK, kanselleres utskriftsordren; det må lages en ny utskriftsordre som beskrevet ovenfor.