This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster lydinnstillingene.

KAMERALYDSTYRKE

Juster lydstyrken på lydene som skal høres når kamerakontrollene brukes. Velg (demp) for å deaktivere kontrollydene.

LUKKERLYDSTYRKE

Juster lydstyrken på lydene som lages når lukkeren utløses. Velg (dempet) for å deaktivere lukkerlyden.

LUKKERLYD

Velg lyden som lages av lukkeren.

AVSPILL.-LYDSTR

Juster volumet for filmavspilling.