This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk selvutløseren til selvportretter, eller for å motvirke uskarphet på grunn av ustødig kamera.

Lukkeren utløses to sekunder etter at utløseren trykkes ned. Bruk denne for å redusere uskarphet som skyldes bevegelse i kameraet når utløseren trykkes. Selvutløserlampen blinker mens selvutløseren teller ned.
Lukkeren utløses ti sekunder etter at du trykker på utløseren. Bruk til selvportretter. Selvutløserlampen foran på kameraet lyser når selvutløseren starter og begynner å blinke kort tid før fotografiet tas.
AV
Selvutløser av.