This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Still inn kameraklokken.

  1. Velg DATO/TID i avspillingsmenyen.

  2. Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å markere år, måned, dag, time eller minutt og trykk opp eller ned for å endre. Marker datoformat og trykk velgeren opp eller ned for å endre visningsrekkefølgen for år, måned og dag.

  3. Trykk på MENU/OK når du er ferdig med innstillingene.