This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Lag JPEG-kopier av RAW-bilder. De originale bildedataene påvirkes ikke, slik at ett enkelt RAW-bilde kan behandles på mange forskjellige måter.

 1. Vis det ønskede bildet.

 2. Marker RAW-KONVERTERING i avspillingsmenyen, og trykk på MENU/OK for å vise alternativene for RAW-konvertering.

  Disse alternativene kan også vises ved å trykke på Q-knappen under avspilling.


 3. Trykk velgeren opp eller ned for å markere en innstilling, og trykk velgeren til høyre for å velge den. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket alternativ, og trykk på MENU/OK for å velge det og gå tilbake til innstillingslisten. Gjenta dette steget for å justere andre innstillinger.

  TILBAKESTILLER OPPTAKSINNST
  Oppretter en JPEG-kopi med innstillingene som var gjeldende da bildet ble tatt.
  ØKE/MINSKE FØLSOMHETEN
  Juster eksponeringen med −1 EV til +1 EV i trinn på 1/3 EV.
  DYNAMISK OMFANG
  Fremhever detaljer i høylys for naturlig kontrast.
  FILMSIMULERING
  Simuler effektene hos forskjellige filmtyper.
  HVITBALANSE
  Juster hvitbalansen.
  HVITBALANSE JUSTERING
  Finjuster hvitbalansen.
  FARGE
  Juster fargetettheten.
  SKARPHET
  Gjør konturer skarpere eller mykere.
  HØYLYS NIVÅ
  Juster høylysnivåer.
  SKYGGE NIVÅ
  Juster skygger.
  STØYREDUSERING
  Behandle kopien for å redusere marmorering.
  FARGEROM
  Velg fargerommet som skal brukes for fargereproduksjon.
 4. Trykk på Q-knappen for å forhåndsvise JPEG-kopien, og trykk på MENU/OK for å lagre bildet.