This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg hvordan kameraet måler motivets lysstyrke.

MULTI
Automatisk motivgjenkjenning blir brukt til å justere eksponeringen for en rekke fotograferingsforhold.
SPOT
Kameraet måler lysforholdene i det valgte fokusområdet eller i midten av bildet. Anbefales når bakgrunnen er mye lysere eller mørkere enn hovedmotivet.

Hvis KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR er og OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUSINNST. > AF-MODUS, vil kameraet måle lysforholdene i det valgte fokusområdet. Hvis KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR er AV, vil kameraet måle det midtre fokusområdet.

MIDDELS
Eksponeringen settes til middels for hele bildet. Sørger for stabil eksponering over flere bilder med samme belysning, og er spesielt effektivt for landskap og portretter med motiver kledd i svart eller hvitt.