This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (heretter kalt ”Selskapet”) tillater brukere av selskapets nettside (heretter kalt, ”Nettsiden”) å

Alt innhold som er inkludert på dette nettsted, inkludert tekst, grafikk, design, bilder, varemerker, logoer og servicemerker og produktnavn osv. tilhører Fujifilm eller tredjeparter som opprettet elementene.

Alle brukere av nettstedet blir bedt om å rette seg etter følgende betingelser når de bruker nettstedet.

 1. Bortsett fra hvis det er uttrykkelig tillatt på dette nettstedet eller ved tidligere tillatelse fra Fujifilm eller tredjepartsholdere av opphavsretten eller andre rettigheter, er det forbudt for brukere å modifisere, endre osv. innhold som er lastet ned eller skrevet ut fra nettstedet.
 2. Kopiering og nedlasting osv. av spesifikke bilder fra nettstedet for eget bruk, innebær en overtredelse av rettighetene for de spesifikke bildene osv., som tilhører selskapet, den originale opphavsmannen og/eller andre rettighetsholdere. Bortsett fra hvis det er uttrykkelig tillatt på dette nettsted eller ved tidligere tillatelse fra Fujifilm eller tredjepartsholdere av opphavsretten eller andre rettigheter, er aktivitetene ovenfor forbudt for brukere.
 3. Koblinger til denne nettsiden er i prinsippet tillatt. Unngå imidlertid å opprette følgende slags koblinger.
  Koblinger som forsettlig viser en del av nettsidens HTML-innhold innenfor andre bilder.
  Koblinger som skaper direkte koblinger til bilder, videoer osv. fra nettstedet slik at de vises på lenkerens side.
  Koblinger som kan skape forvirring når det gjelder lenkerens tilknytning til selskapet.
  Lenker til nettsider som inkluderer innhold som er ulovlig eller støtende overfor offentlig orden og moral.
  Koblinger som er opprettet med målsetninger som er ulovlige eller upassende.
  Andre slags koblinger som kan skade kredittverdigheten til selskapet eller på annen måte ha ugunstig virkning på selskapet.

Innholdet på hver side på dette nettsted kan endres eller elimineres uten varsel og URL-ene kan endres uten varsel. Vær klar over dette. I tillegg fraskriver selskapet seg alt ansvar for tap eller skader som brukere kan rammes av eller utsettes for som resultat av å gjøre koblinger til nettstedet.

 1. I tillegg til bruksforholdene som er oppgitt her, ber vi alle brukere om å overholde andre regler som vises separat på nettstedet. Dette nettsted, nettstedets innhold og dets tjenester leveres ”som de er”, uten noen slags garanti, enten uttrykt eller underforstått. Selskapet gir ingen garantier angående aktualiteten, nøyaktigheten eller fullstendigheten til nettstedets innhold og tar ikke på seg ansvar for tap eller skader som brukere kan erfare eller utsettes for som resultat av bruk av dette nettsted. For å gi brukere oppdatert og nøyaktig informasjon om selskapet kan selskapet når som helst korrigere eller endre unøyaktig informasjon på nettstedet, i tillegg til å endre og oppdatere nettstedets innhold.
 2. Dette nettsted inneholder koblinger til nettsider som betjenes av andre tredjeparter enn selskapet. Når du bruker koblede sider, må du følge disse sidenes angitte bruksbetingelser og være klar over at bruk av koblede sider gjøres fullstendig på din egen risiko. Selskapet tar ikke ansvar for tap eller skader som brukere kan rammes av eller utsettes for som resultat av bruk av koblede nettsider.