This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Nye bilder lagres i bildefiler med navn ved bruk av et firesifret filnummer, som blir tildelt ved at ett nummer legges til det siste filnummeret som ble brukt. Filnummeret vises under avspilling, som vist til høyre. BILDENUMMER bestemmer om filnummereringen skal tilbakestille til 0001 når et nytt minnekort settes inn eller minnekortet eller internminnet formateres.

Bildenummer nummer

Mappenummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Nummereringen fortsetter fra siste brukte filnummer eller med første tilgjengelige filnummer, avhengig av hva som er høyest. Velg dette alternativet for å redusere antall bilder med samme filnavn.

FORNY

Nummereringen tilbakestilles til 0001 etter formatering eller når det settes inn et nytt minnekort.

Utløseren deaktiveres når bildenummeret når 999-9999.

Hvis du velger TILBAKESTILL settes BILDENUMMER til KONTINUERLIG, men dette nullstiller ikke filnummeret.

Bildenummereringen til bilder tatt med andre kameraer kan være annerledes.