This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Standardinnstillingene for alternativene i opptaksmenyene er listet opp nedenfor.

Disse innstillingene kan gjenopprettes ved hjelp av alternativet TILBAKESTILL > OPPTAKSMENYTILBAKEST. i oppsettsmenyen.

AUTOFOKUSINNST.
  MAKRO AV
  UTLØSER-/FOKUS-PRI.
    VELG AF-S-PRIOR. UTLØSER
    VELG AF-C-PRIOR. UTLØSER
  ØYEBLIKKS-AF-INNST AF-S
  AF-MODUS OMRÅDE
  ANSIKTSOPPDAGING AV
  PRE-AF AV
  AF-BELYSNING
  KORRIGERT AF-OMRÅDE AV
ISO 200
BILDESTØRRELSE 3:2
BILDEKVALITET FINE
DYNAMISK OMFANG 100%
FILMSIMULERING PROVIA/STANDARD
FILMSIMULERING BKT
  FILM 1 PROVIA/STANDARD
  FILM 2 Velvia/LEVENDE
  FILM 3 ASTIA/MYK
ND-FILTER AV
FARGE (0) STANDARD
SKARPHET (0) STANDARD
HØYLYS NIVÅ (0) STANDARD
SKYGGE NIVÅ (0) STANDARD
STØYREDUSERING (0) STANDARD
LANG EKSPONERING
HVITBALANSE AUTO
FUNK. (Fn) INNST.
 

Fn1

FILM
  Fn2 MAKRO
  Fn3 FILMSIMULERING
  Fn4 HVITBALANSE
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 LYSMÅLING
  Fn7 TRÅDLØS KOMMUNIK.
TILPASSET BILDE INNSTILLING
(OVF, EVF/LCD)

INNRAMMINGSGUIDE

ELEKTRONISK NIVÅ

AF AVSTANDSINDIKATOR

MF AVSTANDSMÅLER

HISTOGRAM

APERT./LUK.HAST./ISO

EKSP. KOMPENSASJON

LYSMÅLING

BLITS

HVITBALANSE

FILMSIMULERING

DYNAMISK OMFANG

ANTALL BILDER IGJEN

BILDESTR./KVALITET

FILM-MODUS OG OPPTAKS TID (EVF/LCD)

FILM-MODUS OG OPPTAKS TID (OVF)

BATTERINIVÅ

KONVERTERINGSLINSE AV
MF-HJELP STANDARD
AVANSERT FILTER AV
SELVUTLØSER AV
AE/AF-LÅSEMODUS AE/AF-LÅS V/TRYKK
AE/AF-LÅSEKNAPP KUN AE-LÅS
LYSMÅLING MULTI
KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR
FJERN RØDE ØYNE AV
LAGRE ORG.-BILDE AV
BLITSMODUS TVUNGEN BLITS
BLITSKOMPENSASJON ±0
LUKKERTYPE MEKANISK LUKKER
FILMOPPSETT
  FILM-MODUS 1920×1080 60 fps
  ISO FOR FILM AUTO
  MIK-NIVÅJUSTERING 3
  MIK/FJERNUTLØSN. MIK