This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

  1. Trykk på -knappen for å gå inn i avspillingsmodus.

  2. Trykk på MENU/OK for å vise avspillingsmenyen.

  3. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket menyelement.

  4. Trykk velgeren til høyre for å vise alternativer for det markerte elementet.

  5. Trykk velgeren opp eller ned for å markere det ønskede alternativet.

  6. Trykk på MENU/OK for å velge det markerte alternativet.

  7. Trykk på DISP/BACK for å gå ut av menyen.