This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Tilbakestill opptaks- eller oppsettsmenyens innstillinger til standardverdiene.

  1. Velg TILBAKESTILL i avspillingsmenyen.

  2. Marker ønsket alternativ og trykk velgeren til høyre.

  3. En bekreftelsesdialogboks vises; marker OK, og trykk på MENU/OK.

DATO/TID, TIDSFORSKJELL, LUKKERTELLING, egendefinert hvitbalanse, trådløst nettverk og PC autolagre-alternativer og egendefinerte innstillingsbanker som er opprettet ved bruk av ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST. påvirkes ikke.