This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg hvilke roller Fn-knappene skal ha.

 1. Vis opptaksmenyen og velg FUNK. (Fn) INNST..

 2. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket knapp og trykk på MENU/OK for å velge. Du vil bli gitt følgende valg av funksjoner å tildele den valgte knappen.

  • AVANSERT FILTER
  • MULTIEKSPONERING
  • MAKRO
  • FORHÅNDSVISNING FELTDYBDE
  • ISO
  • SELVUTLØSER
  • BILDESTØRRELSE
  • BILDEKVALITET
  • DYNAMISK OMFANG
  • FILMSIMULERING
  • HVITBALANSE
  • ND-FILTER
  • LYSMÅLING
  • AF-MODUS
  • FOKUSOMRÅDE
  • KORRIGERT AF-OMRÅDE
  • BLITSMODUS
  • BLITSKOMPENSASJON
  • VELG TILPAS. INNST.
  • FILM
  • ANSIKTSOPPDAGING
  • FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT
  • HØY YTELSE
  • RAW
  • TRÅDLØS KOMMUNIK.
  • KONVERTERINGSLINSE
  • LUKKERTYPE

  Velg INGEN for ikke å tildele noen funksjon til den valgte knappen.

 3. Marker ønsket funksjon og trykk på MENU/OK for å tildele den til den valgte knappen.