This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd kontrollringen för att snabbt komma åt kamerafunktioner under fotograferingen.

Den funktion som tilldelas kontrollringen kan väljas genom att trycka på knappen för kontrollringsalternativ. Välj mellan:

  • STANDARD
  • ISO
  • VITBALANS
  • FILMSIMULERING
  • SERIEBILD

STANDARD

När STANDARD väljs ändras funktionen som tilldelas kontrollringen beroende på fotograferingsläget.

Läge Kontrollringen används för
P Byte av program; manuell fokusering (*1)
S Val av slutartid; manuell fokusering (*1)
A Val av bländare; manuell fokusering  (*1)
M Val av slutartid/bländare (*2); manuell fokusering (*1)
Filmsimulering
Filmsimulering; manuell fokusering (*1)
Filter Avancerat filterval
Avancerat Avancerat lägesval
SP1/SP2 Val av motiv; manuell fokusering (*1)

*1 Endast manuellt fokusläge

*2 Tryck på knappen för kontrollringsalternativ för att växla mellan val av slutartid och bländare.

Funktionen som utförs av kontrollringen kan väljas med alternativet KONTR.RINGSINST. i inställningsmenyn.