This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ stegen nedan för att spela in filmer med ljud.

  1. Tryck på filminspelningsknappen (Fn1) för att starta inspelningen.

    Med standardinställningarna är filminspelning tilldelad Fn1-knappen. För information om att välja funktionerna för funktionsknapparna, se ”Funktionsknapparna”.

    Inspelningsindikator

    Återstående tid

  2. Tryck på knappen igen för att avbryta inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala längden uppnåtts eller när minneskortet är fullt.

    Indikatorlampan är tänd medan filmer spelas in.

Känslighet, bildstorlek och bildhastighet kan väljas med alternativet FILMINSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.

Filmer som spelats in i lägena S, A och M spelas in med de inställningar som för närvarande är valda för fotografier; slutartid och/eller bländare kan justeras under inspelningen. I andra lägen justeras inställningarna automatiskt.

Använda en extern mikrofon

Kameran kan användas med externa mikrofoner.

En 2,5 mm-adapter behövs för att ansluta mikrofoner med en kontakt med 3,5 mm diameter.

En bekräftelsedialogruta visas när en mikrofon ansluts till mikrofon-/fjärrutlösningskontakten. Tryck på MENU/OK och välj MIK/FJÄRRUTLÖSN. > MIK.