This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj bland följande alternativ för bildstabilisering:

KONTINUERLIG+RÖRELSE / KONTINUERLIG
Bildstabilisering på. Om + RÖRELSE väljs justerar kameran slutartiden för att minska rörelseoskärpa när rörliga motiv upptäcks.
TAGNING+RÖRELSE / BARA VID EXP.
Som ovan, men bildstabilisering utförs endast när avtryckaren trycks in halvvägs eller när slutaren utlöses.
AV
Bildstabilisering av. Välj detta alternativ när stativ används.

+ RÖRELSE har ingen effekt när känsligheten är inställd på ett fast värde, och kan också vara otillgänglig vid vissa andra kombinationer av inställningar. Effekten kan variera med ljusförhållandena och föremålets hastighet.